Catalogue sản phẩm Maxcare Pharmacy

thiet ke catalogue san pham

KHÁCH HÀNG: Maxcare Pharmacy

Maxcare Pharmacy chuyên cung cấp các sản phẩm dược phẩm, bán buôn bán lẻ đa dạng các sản phẩm chăm sóc cho sức khỏe. 

Mẫu thiết kế Catalogue sản phẩm được thực hiện cho Maxcare Pharmacy có sử dụng bảng màu xanh lá - màu sắc thể hiện cho sự an toàn và sức khỏe. Mẫu Catalogue với sự trình bày sản phẩm một cách dễ nhìn, có đầy đủ hình ảnh cùng các thông tin cơ bản về nó. 

 

thiet ke catalogue

thiet ke catalogue dep

lam catalog
Dự Án Khác