QC Google Bạch Mã

quang cao google

KHÁCH HÀNG: BẠCH MÃ

Bạch mã là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất chất lượng, những sản phẩm nội thất thông minh, có tính thẩm mỹ cao đáp ứng được nhu cầu và sở thích của mọi gia đình.

Chạy chiến dịch quảng cáo trên Google cho sản phẩm bàn ăn của công ty Bạch Mã được chạy với hình thức quảng cáo tìm kiếm. Mẫu quảng cáo được tối ưu nội dung, thu hút người dùng quan tâm click vào quảng cáo. Quảng cáo được hiển thị nhanh chóng với bộ từ khóa chuẩn. 
Dự Án Khác